Általános Kollégiumi Tájékoztató 2023/2024. tanév

 

Kedves Kollégiumlakók!

Tisztelettel kérjük a kollégiumban tartózkodásuk ideje alatt az alábbi rendelkezéseket szíveskedjenek betartani:

 • A kollégiumi épületének külső bejáratai lezárásra kerültek, kizárólag a KOLLÉGIUMI FŐBEJÁRATNÁL történik a közlekedés a beléptető rendszeren keresztül!
 • Kollégiumi SZINTBULI, egyéb RENDEZVÉNY megtartása NEM ENGEDÉLYEZETT, valamint napközben is CSENDRENDELET van érvényben.
 • DOHÁNYZÁS a kollégium épületében TILOS! 

 • VENDÉGFOGADÁS

  A kollégiumi "Házirend" alapján a kollégiumban lakó fogadhat vendéget.  

  A kollégista hallgató napközben is köteles személyesen fogadni a vendéget.  

  A szabályzat alapján a vendég érkezését (napközben is) a portán dokumentálni szükséges.

   

  Campus Kollégium Házirendje 
   V. A vendégfogadás   

  A kollégiumbalakó vendéget 8,00 és 23,00 óra közötfogadhat.  

  A kollégiumlakó köteles személyesefogadni vendégét a kollégium főbejárati portáján.   
   

 • A vendéérkezését a kollégiumi portaszolgálatot teljesítő kolléga dokumentálja, melyet a vendégfogadó és a vendég aláírásával igazol, ezután a vendég benntartózkodása idejére kártyát kap, melyet távozáskor köteles leadni.  

 • lakószobábavendécsaakkor tartózkodhat, ha ezzel valamennylakó egyetért.  

 • A vendégefogadó lakó a vendégérerkölcsi éanyagi felelősséggetartozik. 

 • A Házirend előísai a vendégre nézve is köteleek.   

 • Amennyiben a vendég 23 óra után távozik, abban az esetben a kollégista hallgató írásbeli figyelmeztetésben részesül.  

 • Amennyiben a vendég kártyája nem kerül leadásra, abban az esetben a vendéget fogadó hallgató köteles a kártya pótlásának költségét megfizetni.    

 • A vendég, vagy látogató személy önkényes bent alvása szigorúan tilos, a szoba lakói minden esetben fegyelmi eljárás keretében felelősségre vonhatóak, a tényeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

   

  Tisztelettel kérjük a fenti szabályozás maradéktalan betartását.  

   

Kollégiumi kérdések esetén:

személyes ügyintézés (1. emelet 4.sz. iroda),

e-mail: campus.kollegium@nye.hu