Köszöntő

 

 Sok szeretettel köszöntjük a CAMPUS KOLLÉGIUM honlapján!

 

 

A Campus Kollégium a Nyíregyházi Egyetem szolgáltató szervezeti egysége.

Alapfeladata az Egyetemre felvételt nyert, az intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló, első alapképzésben résztvevő hallgatók elhelyezése.

A Kollégium lakhatási lehetőséget, otthont, megfelelő tanulási és pihenési lehetőségeket nyújt a kollégium lakóinak. Sajátos eszközeivel hozzájárul ahhoz, hogy a kollégium tagjai, választott életpályájukra alkalmassá váljanak és törekszik a kollégisták hivatástudatát növelni. Támogatja és segíti szakmai és általános művelődésüket, testedzésüket, szabadidejük tartalmas eltöltésére irányuló egyéni és főként közösségi tevékenységüket. Fokozott figyelmet fordít a kiemelkedő tehetségű és a hátrányos helyzetű lakóira. 

Kollégiumi munkatársak:

Név: Nagy Ferenc 
Beosztás: kollégiumi igazgatási csoportvezető 
Elérhetőség: nagy.ferenc@nye.hu
Tel.sz.: 36/42/599-400/2481
(Kollégiumi Iroda 1. emelet 4. sz iroda)
 
Név: Földmíves-Bártfai Bianka
Beosztás: igazgatási ügyintéző 
Elérhetőség: bartfai.bianka@nye.hu
Tel.sz.: 36/42/599-400/2666
(Kollégiumi Iroda 1. emelet 4. sz. iroda)
 
Név: Kovácsné Csada Aranka Krisztina 
Beosztás: igazgatási ügyintéző 
Elérhetőség: csada.aranka@nye.hu
Tel.sz.: 36/42/599-400/2481
(Kollégiumi Iroda 1. emelet 4. sz iroda)
 
 
Név: Baloghné Asztalos Katalin
Munkakör: ügyvivő szakértő
Elérhetőség: asztalos.katalin@nye.hu
Tel.sz.: +36/42/599-400/2808
(Kollégiumi Iroda 1. emelet 9. sz. iroda)